Opći uvjeti davatelja usluga
(izvod)


- Svi upiti i rezervacije usluga se obrađuju u pismenoj formi, internetom, telefaksom ili pismom
- Rezervacija traženih usluga mora biti potvrđena od strane davatelja usluga
- Za rezervaciju se plaća akontacija-avans, prema uvjetima iz ponude
- Ostatak do dogovorenog iznosa se plaća po dolasku u agenciji, u gotovini
- Iznajmljeni kapacitet je izdan na broj i imena osoba u rezervaciji, uputnici i prijavi.
- Svako pojavljivanje osoba koje nisu obuhvaćene u prijavi je kršenje kućnog reda
- Neprijavljivanje kućnih ljubimaca je također kršenje kućnog reda
- U svakoj prilici kršenja kućnog reda domaćin i Agencija imaju pravo otkazati gostoprimstvo gostima, zamoliti ih da plate račun, i napuste iznajmljeni kapacitet
- Gost je dužan ostaviti dokumente u agenciji, a dobija uputnicu-vaucher
- U slučaju otkaza, Agencija zadržava akontaciju, i to :
a) otkaz do 15 dana prije dolaska - 100 %
b) otkaz od 15 do 45 dana prije dolaska - 50 %
c) otkaz više od 45 dana prije dolaska - 30 % .
- Ukoliko se gost ne pojavi do 23:59 sati na rezervirani dan dolaska, bez javljanja, smatrat će se kao da je otkazao
- Svi prijepori će se nastojati riješiti dogovorom, u duhu dobrih domaćinskih običaja, i naputaka Hrvatske gospodarske komore, HTZ-e i UHPA-e.
- U slučaju eventualnog spora, nadležan je Sud u Splitu.

 

 


 

 


Početna stranica
Agencija Koki
21420 Bol, Bračka cesta 4
ID kod : HR-B-21-17010801693
Telefon: + 385 21 635746 , 635343
Fax.: + 385 21 635746
Mobile: + 385 98 1941308
 
e-mail: mail@koki.hr
agencija-koki@st.t-com.hr