P O S E B N I   U V J E T I

Sukladno GDPR svaki posjetitelj (turist, gost) je obaviješten da prilikom dolaska u rezervirani kapacitet je dužan dati osobne dokumente na uvid i registriranje.

Agencija Koki, Bračka cesta 4, Bol 25. svibnja 2018.g.

 


 

 

 


 

 


Početna stranica
Agencija Koki
21420 Bol, Bračka cesta 4
ID kod : HR-B-21-17010801693
Telefon: + 385 21 635746 , 635343
Fax.: + 385 21 635746
Mobile: + 385 98 1941308
 
e-mail: mail@koki.hr
agencija-koki@st.t-com.hr